SKM Stainless Oy

SKM Stainless Oy är expert inom blank metall sedan flera generationer tillbaka. Vår verkstads historia började på 50-talet, då Hackman började tillverka rostfria processtankar i Sorsakoski, Leppävirta. Vår verkstad är en av de mest erfarna aktörerna inom blankstål.

Verksamheten har bedrivits i nuvarande lokaler i Leppävirta sedan 1996. En modern maskinpark och erfaren personal gör det möjligt att genomföra även krävande projekt med framgång. En lång tradition och stark yrkesstolthet kombinerat med en stark vilja att utvecklas, säkerställer lyckade projekt både nu och i framtiden.
 

SKM StainlessSKM StainlessSKM Stainless